MIND COACH-PALVELUT

Tiedätkö oman palautumisen tason? Väsyttääkö? Onko elämässäsi jokin solmu, jonka haluat avata?

Asiakaskokemus: ”Tartuit juuri oikeisiin asioihin, kysyit oikeat kysymykset ja pääsin tavoitteeseeni avullasi”

PSYYKKINEN VALMENNUS
Valmennus on koulutetun psyykkisen valmentajan kanssa tapahtuvaa tavoitteellista työskentelyä. Valmennus voi liittyä esimerkiksi ihmisen muutosprosessin tukemiseen tai suorituskyvyn parantamiseen. Lisäksi psyykkisessä valmennuksessa tuetaan ja edistetään motivaatiota ja tavoitteenasettelua sekä ohjataan ja opetetaan psyykkisiä taitoja. Nämä taidot liittyvät mm. keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden parantamiseen, palautumisen edistämiseen sekä vireystason, tunteiden ja ajatusten käsittelyyn.

STRESSINHALLINTA
Stressin tunnistaminen, aiheen kanssa työskentely keskustellen stressinhallintavalmentajan kanssa auttaa sinua eteenpäin. Tunnistat elämäsi stressitekijät ja voit vaikuttaa niihin. Jo yksi keskustelukerta voi auttaa!
Tapaaminen 45 min 50€

PALAUTUMISEN OPTIMOINTI
Keskustelutuokio palautumisesta. Kun haluat kartoittaa oman tilanteesi palautumisen suhteen ja keskustella palautumiseen liittyvistä asioista. Käymme läpi valmennustapaamisella tilannettasi, arvioimme kokonaiskuormitustasi ja saat vinkkejä palautumisen parantamiseen.
Tapaaminen 45 min 50€

Palautumiskyky on yksilöllistä ja vaihtelee terveyden ja elämäntilanteen mukaan. Osa ihmisistä palautuu luontaisesti paremmin ja osa hitaammin. Huono palautuminen johtaa huonoihin suorituksiin ja ylikuormitustilaan sekä altistaa uupumukselle ja sairauksille. Hyvin palautuneella ihmisellä on käytössään enemmän voimavaroja, jolloin hän jaksaa ja voi paremmin, pysyy terveempänä ja tuotteliaampana, jaksaa tehdä ja harrastaa sekä viettää laadukasta vapaa-aikaa. Joten jos sinä haluat saavuttaa tavoitteesi ja unelmasi, uskalla hiljentää ja painaa jarrua ja priorisoida mikä on elämäsi kannalta tärkeää ja olennaista. Uskalla painaa jarrua, tehdä valintoja ja johdattaa itsesi polulle, joka ei pelkästään kuluta voimiasi.

Palautumisen yhteydessä autonomisen hermoston parasympaattinen säätely voimistuu ja rauhoittaa kehoa. Syke ja hengitystiheys laskevat, sykevaihtelu lisääntyy ja ruoansulatus paranee. Palautuminen on fysiologinen prosessi, jonka myötä yksilön fyysinen ja psyykkinen tila palautuu kuormitusta edeltäneeseen tasapainotilaan. Normaalisti palautumista tapahtuu unen, levon ja rentoutumisen aikana. käynnistyykö palautumisprosessi tarkoituksenmukaisesti vaikutamme omilla teoillamme. Esimerkiksi alkoholi, tupakka ja nuuska, epäterveellinen ravitsemus, huolet, murheet, stressi ja sairaudet, heikentävät tai estävät kokonaan palautumisprosessin käynnistymisen.

Palautumiskyky on yksilöllistä ja vaihtelee terveyden ja elämäntilanteen mukaan. Osa ihmisistä palautuu luontaisesti paremmin ja osa hitaammin. Huono palautuminen johtaa huonoihin suorituksiin ja ylikuormitustilaan sekä altistaa uupumukselle ja sairauksille. Hyvin palautuneella ihmisellä on käytössään enemmän voimavaroja, jolloin hän jaksaa ja voi paremmin, pysyy terveempänä ja tuotteliaampana, jaksaa tehdä ja harrastaa sekä viettää laadukasta vapaa-aikaa. Joten jos sinä haluat saavuttaa tavoitteesi ja unelmasi, uskalla hiljentää ja painaa jarrua ja priorisoida mikä on elämäsi kannalta tärkeää ja olennaista. Uskalla painaa jarrua, tehdä valintoja ja johdattaa itsesi polulle, joka ei pelkästään kuluta voimiasi.

NEUROSONIC-mobiilipatja

Neurosonic lähettää kehoon erittäin matalataajuista värähtelyä. Teknologia edistää kehon luonnollisia korjaavia ominaisuuksia erityisesti unen laadun ja tehon kautta. Värähtelyllä vaikutetaan suoraan autonomiseen hermostoon, jolloin hermoston mekanismit aktivoituvat ja stressiperäiset oireet (esim. ahdistus, unihäiriöt) helpottuu.

Käyttämällä eri tehoalueita ja ohjelmia saadaan aikaan erilaisia vaikutuksia. Värähtely auttaa urheilijaa tai työssä stressaantunutta palautumaan nopeammin ja aktivoivilla ohjelmilla herätellään kehoa tuleviin suorituksiin nostamalla vireystilaa. Tämän lisäksi värähtely parantaa elimistön nestekiertoa. Kun kudokset saavat enemmän energiaa lisääntyneen verenkierron johdosta, ne myös toimivat paremmin.

Menetelmä sopii kaikenikäisille ja on turvallinen käyttää. Esimerkiksi sydämentahdistimet, kipustimulaattorit tai metalliset keinonivelet eivät estä Neurosonicin käyttöä.

Lue tästä lisää tutkimusnäyttöön perustuvia terveyshyötyjä; https://neurosonic.fi/pages/tutkimus

Neurosonic-hoidossa asiakas makaa mobiilipatjan päällä. Hoitoa varatessasi sinulla on valittavana erilaisia hoito-ohjelmia eri tarpeisiin, esimerkiksi palautumiseen ja rentoutumiseen on oma hoito-ohjelma. Hoito-ohjelmia on eri pituisia, yleisesti käytetään 30 – 45 min hoitoa.

Kuten muutkin hoidot, tämä -hoitomenetelmä toimii usein parhaiten sarjahoitona. Hoidot voi ottaa esimerkiksi 3 – 5 hoitokäynnin sarjana, aluksi hoidot voivat olla kahdesti viikossa ja sitten harvemmin.

Neurosonic-sarjakortit löydät ajanvarausjärjestelmän prepaid-korttiosioista.En ole laillistettu terapeutti, mutta olen käynyt koulutuksia psyykkisen valmentamisen, hyvinvoinnin ja palautumisen aiheista sekä lukenut paljon alan kirjallisuutta. Olen hyvä ihmistuntija, osaan esittää oikeat kysymykset ja herättää ajattelemaan. Valmennuskeskustelujen myötä ”punainen lanka” löytyy!