PALAUTUMINEN JA STRESSINHALLINTA

AVAINSANAT:
Stressinhallinta, palautuminen, tietoinen läsnäolo, arvokeskustelu, rajoittavat uskomukset, tunnelukot, tunteiden tunnistaminen ja säätely, erilaiset pelot, tunnesyöminen, tavoitteisiin pääsy, sosiaalisen vuorovaikutuksen parantaminen, jännittämisestä pääsy, minäkuvan parantaminen, itsevarmuuden lisääminen.

PSYYKKINEN VALMENNUS…………….. 65€/käynti
Liikunta-alan ammattilaisen kanssa tapahtuvaa tavoitteellista työskentelyä. Valmennus voi liittyä esimerkiksi ihmisen muutosprosessin tukemiseen tai suorituskyvyn parantamiseen. Urheilun näkökulmasta psyykkisessä valmennuksessa kasvatetaan ja tuetaan tyypillisesti urheilijan itsetuntemusta, urheilun ja muun elämän välistä tasapainoa ja myönteisen minäkäsityksen kehittymistä. Lisäksi psyykkisessä valmennuksessa tuetaan ja edistetään usein myös motivaatiota ja tavoitteenasettelua sekä ohjataan ja opetetaan psyykkisiä taitoja. Nämä taidot liittyvät mm. urheilijan keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden parantamiseen, palautumisen edistämiseen sekä vireystason, tunteiden ja ajatusten käsittelyyn.

STRESSINHALLINTA……………75€/käynti
Kokonaiskuormituksen selvittäminen erilaisin menetelmin
Harjoitukset mm. tietoinen läsnäolo, mindfulness
Keskustelu, arvotyöskentely, hyvän elämän ympyrä
Lisäosat: FirstBeat-Hyvinvointianalyysi ja Neurosonic-mobiilipatjan käyttö

PALAUTUMISVALMENNUS
Valmennus räätälöidään sopivaksi juuri sinulle. Alkukartoituksen myötä arvioidaan valmennuksen kesto ja sopiva kokonaisuus.
Otetaan käyttöön palautumista edistävät toimenpiteet kehityksen optimoimiseksi. Unen, levon, ravitsemuksen, palauttavan liikunnan sekä lihashuollon roolit.
Työn, liikunnan ja arjen yhteensovittaminen
Ylikunto/ Alipalautuminen/ Pitkittynyt ylirasitustila ja tästä toipuminen

TULOSSA PIENRYHMÄVALMENNUS

OMAT KOKEMUKSET JA OPINNOT AIHEESTA

En ole laillistettu terapeutti, mutta olen käynyt kursseja henkisen hyvinvoinnin ja palautumisen aiheista sekä lukenut paljon kirjallisuutta. Olen hyvä ihmistuntija, osaan esittää oikeat kysymykset ja herättää ajatuksia. Voin tarjota keskusteluapua eri teemoista. Henkinen hyvinvointi koskettaa meitä kaikkia. Minulla itselläni on kokemus mm. keskivaikeasta masennuksesta toipumisesta sekä ylikunnon selättämisestä pitkällisen ylikuormituksen jälkeen. Tiettyjä oppeja ei voi ammentaa kirjoista vaan ne tulevat kokemuksen kautta. Oppiläksyt ovat arvokkaita. Kokemusasiantuntijuuden lisäksi olen opiskellut aihetta useita vuosia ja olen suorittanut seuraavat kurssit:
NLP Practitioner
NLP Master Practitioner
NLP Personal trainer
Tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset
Palautumisen asiantuntija