Tietosuojaseloste

Kunnostamon asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 2.3.2020

 1. Rekisterin ylläpitäjä

Tmi Anu Suotula /Kunnostamo A.Suotula
Niittytie 36 91100 II
Y-tunnus 2177417-9
(jäljempänä ”me” tai ”Kunnostamo”)

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anu Suotula-Teppo 
anu@kunnostamo.com
+358 44 5577 677

 1. Rekisterin nimi

Kunnostamon asiakasrekisteri

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei käytetä markkinointitoimenpiteisiin ilman, että asiakas on antanut tähän erikseen suostumuksensa.

Henkilötietojen käyttö:

 • Asiakassuhteen ylläpito (mm. ajanvaraus, laskutus, tukipalvelut, yhteydenpito)
 • Kunnostamon toiminnan ja palveluiden kehittäminen
 • Asiakaskokemuksen parantaminen
 • Markkinointi ja myynti
 • Sivuston ja palveluiden viestintä
 • Analysointi ja profilointi
 • Tarjouspyyntöjen ja palautteiden käsittely
 1. Rekisterin tietosisältö ja tietojen saanti

Kunnostamon asiakasrekisteri sisältää seuraavia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja:

 • Rekisteröidyn perustiedot: Nimi ja asiakasnumero
 • Rekisteröidyn yhteystiedot: Osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
 • Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot, kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut asiointitiedot, kuten sähköiset laskutustiedot sekä sähköinen viestintä, käyttäjän IP-osoite (sähköinen yhteydenotto)

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

 1. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, poislukien mahdollisesti käytössä olevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data (VismaePasseli taloushallinto-ohjelmisto, Visma DigitalBooker-ajanvarausjärjestelmä)

 1. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään säilytämme niitä?

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Säilytämme henkilötietoja yhden(1) kuukauden sopimuksen päättymisestä/irtisanomisesta.

Osa henkilötiedoista säilytetään asiakassuhteen ajan paperisena versiona ja tuhotaan yhden (1) kuukauden kuluttua sopimuksen päättymisestä/irtisanomisesta. Näitä tietoja säilytetään lukitussa tilassa. Asiakkaan on mahdollista saada itseään koskeva materiaali omakseen sopimuksen päättyessä, jolloin Kunnostamon henkilötietojen säilytys- ja tuhoamisvelvollisuus päättyy.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. kirjanpitolaki. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsee käsiksi vain rekisterin ylläpitäjä. Ulkopuoliset palvelut huolehtivat omalta osaltaan tietojen turvallisesta säilyttämisestä.

 1. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat asiakasrekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä lähettämällä sähköpostia rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 1. Tietosuojaselosteen muutosoikeus

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

 1. Yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: anu@kunnostamo.com