PALAUTUMINEN JA FIRSTBEAT

Palautumiskyky on yksilöllistä ja vaihtelee terveyden ja elämäntilanteen mukaan. Osa ihmisistä palautuu luontaisesti paremmin ja osa hitaammin. Huono palautuminen johtaa huonoihin suorituksiin ja ylikuormitustilaan sekä altistaa uupumukselle ja sairauksille. Hyvin palautuneella ihmisellä on käytössään enemmän voimavaroja, jolloin hän jaksaa ja voi paremmin, pysyy terveempänä ja tuotteliaampana, jaksaa tehdä ja harrastaa sekä viettää laadukasta vapaa-aikaa. Joten jos sinä haluat saavuttaa tavoitteesi ja unelmasi, uskalla hiljentää ja painaa jarrua ja priorisoida mikä on elämäsi kannalta tärkeää ja olennaista. Uskalla painaa jarrua, tehdä valintoja ja johdattaa itsesi polulle, joka ei pelkästään kuluta voimiasi.

Tiedätkö oman palautumisen tason? Väsyttääkö? Onko elämässäsi jokin solmu, jonka haluat avata?

Energiaa elämään-yksilövalmennuspaketti 690€
Kesto: Kaksi kuukautta
Alkukartoitus/Tutustuminen valmentajan kanssa 30min.
Firstbeat-hyvinvointimittaus 3vrk +30 min. palautekeskustelu mittauksen jälkeen valmentajan kanssa
Neurosonic-mobiilipatjan käyttö Kunnostamon treenistudion tiloissa kahdeksan kertaa valmennusjakson aikana
Valmennuspuhelut valmennuksen aikana kahden viikon välein (psyykkinen valmennus/palautumisvalmennus)
Firstbeat-uusintamittaus 2-3 kuukauden päästä valmennuksen aloittamisesta +30 min. palautekeskustelu mittauksen jälkeen valmentajan kanssa (etä)
Hinta: 690€

PALAUTUMISKESKUSTELU….85€
Kesto 45min
Keskustelutuokio palautumisesta. Kun haluat kartoittaa oman tilanteesi palautumisen suhteen ja keskustella palautumiseen liittyvistä asioista. Käymme läpi valmennustapaamisella tilannettasi, arvioimme kokonaiskuormitustasi ja saat vinkkejä palautumisen parantamiseen.
Etä- tai lähitoteutus

PALAUTUMISVALMENNUS…….1200€
Sisältää tapaamiset ja/tai videovalmennustapaamiset 10kpl
ja Firstbeat-hyvinvointianalyysin 2kpl
Kesto 3-6kk
Unen, levon, ravitsemuksen, palauttavan liikunnan sekä lihashuollon roolit
Työn, liikunnan ja arjen yhteensovittaminen
Stressinhallinta ja psyykkinen valmennus
Ylikunto/ Alipalautuminen/ Pitkittynyt ylirasitustila ja tästä toipuminen
Etä- tai lähitoteutus

Palautumisen yhteydessä autonomisen hermoston parasympaattinen säätely voimistuu ja rauhoittaa kehoa. Syke ja hengitystiheys laskevat, sykevaihtelu lisääntyy ja ruoansulatus paranee. Palautuminen on fysiologinen prosessi, jonka myötä yksilön fyysinen ja psyykkinen tila palautuu kuormitusta edeltäneeseen tasapainotilaan. Normaalisti palautumista tapahtuu unen, levon ja rentoutumisen aikana. käynnistyykö palautumisprosessi tarkoituksenmukaisesti vaikutamme omilla teoillamme. Esimerkiksi alkoholi, tupakka ja nuuska, epäterveellinen ravitsemus, huolet, murheet, stressi ja sairaudet, heikentävät tai estävät kokonaan palautumisprosessin käynnistymisen.

FIRSTBEAT-HYVINVOINTIMITTAUS
sopii kaikille ikään tai kuntotasoon katsomatta. Mittaus suoritetaan kolmen vuorokauden aikana kotiisi toimitettavalla mittauslaitteella.

Hinta 179€ (valmennusasiakkaille 109€)
Kesto 3 vrk mittausaika ja 30 minuutin keskustelu valmentajan kanssa (valmennusasiakkaille valmennustapaamisella)

Mittaus sisältää:
Kirjallisen raportin mittausjaksolta
Mittaustulosten läpikäynti ja hyvinvointisuunnitelman tekeminen

Palautumista voidaan nykyään mitata. Firstbeatin Hyvinvointianalyysi mittaa palautumista ja stressiä ympärivuorokautisesti sydämen sykevälivaihtelusta. Hyvinvointianalyysi-mittauksia on tehty jo yli 250 000 ympäri maailmaa pääasiassa työikäiselle väestölle, ja mittauksista kertynyt tietokantadata ja tulosten analysointi henkilökohtaisissa palautekeskusteluissa on lisännyt ymmärrystä palautumisen ja stressin ilmiöstä. Nykyään myös yhä useammat rannetietokoneet mittaavat palautumista normaalin arjen yhteydessä, jolloin ihmiset oppivat koko ajan enemmän siitä, mitä palautuminen juuri heidän kohdallaan, heidän elämäntilanteessaan ja elämäntavoillaan tarkoittaa.

Hyvinvointianalyysi on ainutlaatuinen, syketeknologiaan perustuva työkalu. Analyysin avulla saadaan luotettavaa tietoa siitä, mikä stressaa ja mikä palauttaa sekä miten liikkua oikein parhaiden terveysvaikutusten saavuttamiseksi.

NEUROSONIC-mobiilipatja

Neurosonic lähettää kehoon erittäin matalataajuista värähtelyä. Teknologia edistää kehon luonnollisia korjaavia ominaisuuksia erityisesti unen laadun ja tehon kautta. Värähtelyllä vaikutetaan suoraan autonomiseen hermostoon, jolloin hermoston mekanismit aktivoituvat ja stressiperäiset oireet (esim. ahdistus, unihäiriöt) helpottuu.

Käyttämällä eri tehoalueita ja ohjelmia saadaan aikaan erilaisia vaikutuksia. Värähtely auttaa urheilijaa tai työssä stressaantunutta palautumaan nopeammin ja aktivoivilla ohjelmilla herätellään kehoa tuleviin suorituksiin nostamalla vireystilaa. Tämän lisäksi värähtely parantaa elimistön nestekiertoa. Kun kudokset saavat enemmän energiaa lisääntyneen verenkierron johdosta, ne myös toimivat paremmin.

Menetelmä sopii kaikenikäisille ja on turvallinen käyttää. Esimerkiksi sydämentahdistimet, kipustimulaattorit tai metalliset keinonivelet eivät estä Neurosonicin käyttöä.

Lue tästä lisää tutkimusnäyttöön perustuvia terveyshyötyjä; https://neurosonic.fi/pages/tutkimus

Neurosonic-hoidossa asiakas makaa mobiilipatjan päällä. Hoitoa varatessasi sinulla on valittavana erilaisia hoito-ohjelmia eri tarpeisiin, esimerkiksi palautumiseen ja rentoutumiseen on oma hoito-ohjelma. Hoito-ohjelmia on eri pituisia, yleisesti käytetään 30 – 45 min hoitoa.

Kuten muutkin hoidot, tämä -hoitomenetelmä toimii usein parhaiten sarjahoitona. Hoidot voi ottaa esimerkiksi 3 – 5 hoitokäynnin sarjana, aluksi hoidot voivat olla kahdesti viikossa ja sitten harvemmin. Voit yhdistää hoitoon myös rauhallisen musiikin kuuntelun tai painopeiton käytön.